De dag waarop iedereen elkaar eindelijk fysiek ontmoette

Door Cathelijne Louwerse

De dag van het plenair debat is eindelijk aangebroken! De delegatieleden hebben er zin in, maar zijn wel allemaal erg gespannen. Wanneer iedereen de zaal binnentreedt, heerst er een rustige sfeer. Iedereen gaat, nog wel op anderhalve meter, zitten, en de regels met betrekking tot corona worden uitgelegd. 

Dan is het al tijd om te beginnen, namelijk met de commissie Vervoer en Toerisme. Eerst wordt de commissiespeech voorgelezen, waarin vooral verteld wordt over vakantie en het feit dat vliegen weliswaar het snelste, maar zeker niet het beste is. Na het voorlezen van de speech start het debat. Dit begint bescheiden, maar al snel komt iedereen los en worden er steeds meer vlaggetjes de lucht in gestoken. De commissie pleit voor betere autowegen en oplaadpunten maar de zaal is kritisch en vindt dat autorijden minder moet worden gestimuleerd. Ook wordt er gewezen op het feit dat vliegen de snelste manier is om van A naar B in noodsituaties te reizen. De commissie heeft het niet makkelijk, maar lijkt overtuigd van hun resolutie en blijft dan ook redelijk staande, en de vlaggetjes van de commissie worden resoluut omhoog gestoken. Tussendoor wordt er wel vaak door de voorzitters gewezen op de manier waarop de voorzitters moeten worden aangesproken; altijd voorzitter, maar geachte voorzitter mag dan weer niet! Ook worden de parlementariërs er een aantal keer op gewezen dat je niet u mag zeggen tegen de anderen delegaties. 

Het debat wordt beëindigd en het is tijd voor de tegenspeech. Er wordt hier door een delegatielid van Griekenland (die ik tussendoor al druk zag schrijven) gewezen op het feit dat toerisme afhankelijk is van vliegtuigen. “Ik zal u een beeld schetsen van een wereld na de resolutie. Sicilië? Uitgestorven! Barcelona, Athene, Rome? Lege straten!” Na deze speech wordt een contra tegenspeech gegeven, en na wat problemen met het geluid en een paar keer “hallo” door de microfoon roepen, wordt er in deze speech vooral gezegd dat deze resolutie wel echt heel goed is. “Stem voor de resolutie als u fijn op vakantie wilt zonder problemen”. Helaas voor de commissie heeft deze redevoering niet gewerkt ; de resolutie wordt niet aangenomen, slechts drie stemmen voor, en deze waren van de commissie zelf. 

Dan wordt er van plekken gewisseld. Ik hoor de voorzitters die voor mij zitten onderling klagen over dat er weinig enthousiasme en bruising in de zaal was. Het was natuurlijk ook even wennen zo voor de eerste keer. 

Vervolgens is het tijd voor de commissie Burgelijke vrijheden, Binnenlandse Zaken en Justitie. De speech begint met een verwijzing naar I have a dream van Martin Luther King; er moet gelijkheid komen! Discriminatie moet worden opgelost, door onder andere anonieme sollicitaties, voorlichtingsdagen over ongelijkheid en onderwijspakketten. Dan breekt het debat los, deze keer het een stuk heftiger dan bij de vorige commissie. Het vrouwenquotum van de commissie wordt vergeleken met Hitler aan het begin van de tweede wereldoorlog; “Dit gaat altijd fout!” roept het meisje van Polen verontwaardigd. De commissie geeft toe dat er bij zo’n vrouwenquotum omgekeerde discriminatie is, maar wel nodig. Dit leidt tot onbegrip in de zaal, want discriminatie is nooit goed. Ook wordt er in de zaal gezegd dat sollicitaties weliswaar anoniem kunnen, maar wanneer je eenmaal op gesprek komt, kan er alsnog gediscrimineerd worden. Er wordt ook kritisch gekeken naar events voor minderheidsgroepen; er wordt gezegd dat dit overbodig is omdat dit er vanzelf wel komt als er behoefte aan is. De commissie weet hier goed antwoord op te geven, en komt hierdoor overtuigend over. Een belangrijk deel van dit debat wordt besteed aan de delegatie Polen over het orgaan met de fantastische naam SNITCH (wat staat voor Snelle Nakijk Instantie Tegen Cynische Homofoben) dat zorgt voor de rechten van LHBTQI+. Polen, zelf heel conservatief, zegt dat dit orgaan overbodig is, dan ontstaat er juist weer discriminatie omdat deze kleine groep wordt voorgetrokken van de rest van de bevolking. Aangezien Polen zelf niet veel geeft om rechten voor deze groep, lijkt de commissie deze opmerking niet heel serieus te nemen. Deze delegatie kaart zelf later aan dat ze zich licht aangevallen noemen. Discriminatie is natuurlijk verkeerd,  zeggen ze, maar het delegatielid valt terug op waar het volgens hen allemaal begon; God. Deze heeft ons met een doel op aarde gezet, en de LHBTQI+ groep brengt dit doel in gevaar. “Ik vind dit probleem een beetje frappant eerlijk gezegd,” eindigt hij zijn betoog. Er ontstaat een discussie over vrijheid, die steeds feller wordt en door steeds meer landen wordt gevoerd. “In de bijbel staat dat het man en vrouw moet zijn, en 98 procent gelooft dit bij ons, dus laten we in harmonie samenleven, deze IC is géén schande!” verteld Polen fel, met bijval van Hongarije, beiden duidelijk goed in hun rol.  Ik zie veel leden in de zaal verbaasd lachen, en nadat deze discussie uiteindelijk gestopt wordt, lijkt iedereen erg van zijn apropos en zijn er geen nieuwe punten meer, dus komen we bij de tegenspeech van Hongarije, waarbij ook weer gewezen wordt op dat positieve discriminatie ook slecht is, en het orgaan MINDER wordt vergeleken met een stalker. “stem tegen deze absurde resolutie” eindigt Hongarije.  In de contra tegenspeech wordt nog een keer gezegd dat discriminatie echt onacceptabel is, en dat deze resolutie een revolutie is. Na een spannende stemming waarbij alle linkse landen voor en de rechtse landen tegen stemmen, wordt deze resolutie toch niet aangenomen. 

Na een geïmproviseerd praatje van één van de organisatoren is er een korte pauze, en hierna is het de beurt aan de commissie Onderwijs. 

In deze speech van de commissie wordt gepleit voor een nieuw schoolsysteem zonder niveaus tot je 15e levensjaar. Dit bestaat in Finland al en blijkt een heel goed schoolsysteem te zijn. Ook willen ze financiële steun geven aan leerlingen die het nodig hebben, en moet er een orgaan worden opgericht voor meer Engelse lessen. 

Na deze speech wordt er gelijk door Hongarije aangekaart dat het aanpassen van een schoolsysteem heel moeilijk gaat zijn, voor zowel leerlingen als overheid, en door de gedelegeerde van Denemarken wordt verteld dat maar een paar procent van de Finse scholieren echt blij met school is, dus dat dit systeem ook niet ideaal is. De commissie reageert dat dit toch echt het beste systeem is. Er wordt ook gevraagd naar wat gepersonaliseerde leerplannen precies inhouden, en er wordt hierbij verwezen naar maan roos vis, maar dan voor alle vakken, waarna Hongarije aankaart dat dit voor veel meer werkdruk kan zorgen voor leraren. Tussendoor wordt er nog een keer een beurt ontnomen van een delegatielid, omdat hij niet via de voorzitter sprak, waarna de andere voorzitters naar elkaar fluisteren dat dit toch wel een beetje streng is. Verder wordt de commissie gewezen op het feit dat ze een onderwijsswitch willen, maar dat we in coronatijd ook zo’n switch hadden, wat voor grote onderwijsproblemen zorgt. De commissieleden geven rustig antwoord en houden zich het hele debat goed staande met sterke argumenten. In de tegenspeech van Denemarken wordt nogmaals verwezen naar het punt dat Finse scholieren maar voor een klein deel gelukkig zijn op school, en er wordt genoemd dat er een lerarentekort kan komen door de resolutie. “Het lijkt alsof deze resolutie het onderwijsprobleem alleen maar groter maakt. Daarom zeggen wij tegen Europa, stem niet voor deze resolutie!” In de contra tegenspeech van de commissie wordt nogmaals naar Finland verwezen, en er wordt gezegd waarom er geen lerarentekort zal komen, omdat er nog steeds maar één docent in een klas nodig is.  “Samen naar een sterker Europa? Stem dan voor de resolutie!” Ondanks dat de commissie goed staande is gebleven, wordt deze resolutie alweer niet aangenomen. 

Tot slot gaan we door naar de commissie Internationale Veiligheid, en na wat gedoe over Appendixen, is het weer tijd voor de eerste speech. Hierin verteld het commissielid over het verenigen van Europa omwille onze veiligheid. “Het is 5 voor 12. Lidstaten onderneem actie!” Wanneer het debat is begonnen wordt er gelijk gediscussieerd over overtredingen van privacywetten en spionage. “Europa verandert hier in een FBI!” Ook wordt de resolutie met China vergeleken; er wordt gezegd dat alles voor de veiligheid is, maar eigenlijk is er sprake van een dictatuur waarbij iedereen onder controle is door de overheid. De commissie blijft zeggen dat ze hier grote rampen mee kunnen voorkomen, en dat het orgaan dat toezicht houdt puur voor controle van verdachten is. Er worden ook kritische vragen gesteld, waarin onder andere een voorbeeld over een oom die een aanslag op katholieken wil plegen wordt voorgelegd, en de commissie valt terug op dezelfde argumenten. Toch blijft de commissie rustig, en legt steeds opnieuw uit wat hun doel is. Ondertussen treedt de voorzitter nog een paar keer streng op, en ik zie delegatieleden verbaasd naar elkaar kijken wanneer hun beurt plotseling wordt beëindigt. Ook wanneer een delegatielid van Griekenland een emotionele redevoering houdt over een 60 jarige man die de rest van zijn leven wordt gevolgd door de resolutie vanwege één reis, wordt hij vervolgens aangesproken op het feit dat zijn argument toch echt te lang is. 

Vervolgens mag Polen een tegenspeech geven, waarbij Polen zegt dat het beter leren kennen van de landen onderling voor betere samenwerkingen zinloos is, want tijd is kostbaar! Ook wordt er verwezen naar vrijheid in Europa, die misbruikt kan worden door deze resolutie. “Stem tegen! Want vrijheid is iets wat wij toch allemaal willen?” In de contra tegenspeech herhaalt de commissie nogmaals dat de privacy niet zou worden misbruikt, en dat we moeten zorgen voor een veilig Europa, “want safety first!” 

Na een minuutje overlegtijd wordt er voor de laatste keer gestemd. Hierbij is er een vision of the house, dus moet er nog een keer gestemd worden, en bij de tweede stemronde wordt er voor het eerst vandaag een resolutie aangenomen en kan er voor het eerst vandaag geklapt worden!

Na een afsluitend praatje van één van de organisatoren gaat iedereen moe maar voldaan de zaal uit. Het was een geweldige ervaring! 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: