Thee, pizza en formele pakken – Interview met de delegatie Polen

Door Sofia Mols (Polen)

De delegatie Polen bestaat uit een leuke, gezellige en vooral fanatieke groep mensen. Elk klein onderwerp wordt in een informeel debat omgezet, zelfs in de pauzes. Zo hebben we een discussie over thee en de beste pizzeria’s achter de rug. We hebben de Macarena gedanst in de pauze en diepe gesprekken gevoerd over onzekerheden, deze groep is open en geïnteresseerd. Het is soms zelfs te gezellig. Ondanks het feit dat geen van de leerlingen eerder mee had gedaan aan een debat, behalve mini-MEP op school, kwamen de meningen professioneel over. Wat ook fijn is aan deze groep is de band met de voorzitters. Ze houden orde zonder op de debaters neer te kijken. Ik heb drie van de zes delegatieleden geïnterviewd, dus laten we even kennismaken:

“Door setting voel je je al snel formeel.” Dit was een zin die elke debater zei tijdens het interview. Ieder was positief over de dynamiek van de groep en ze hebben elkaar een stuk beter leren kennen door het hele proces.

Iris’ stellingen, vooral over recreatiecampings, waren volgens de meeste de grappigste momenten van de commissievergaderingen, het was zeker een vermakelijke discussie.

Aidan van Biert zou zichzelf omschrijven als ‘bedreven’ en houdt niet van zijn verlies. Hij heeft informatie opgehaald door met veel mensen te praten en de meest waardevolle les die hij heeft geleerd is dat niet alles te winnen is. 

Emma Meester zou zich omschrijven als gestrest, want ze heeft faalangst. Soms is dit lastig in een debat maar ze vindt het zo leuk dat angst een beetje weg gaat. Zij heeft speciaal voor (mini-)MEP een formeel pak gekocht. Haar meest waardevolle les is ‘voor jezelf opkomen’ en ‘bij jezelf blijven’. Emma vindt onze delegatie een fijne groep omdat iedereen goed met elkaar op kan schieten.

Iris van Lunteren heeft alleen moeite met zich formeel te gedragen als haar stelling belachelijk wordt gemaakt. De formele kleding heeft ze van haar moeder geleend en ze wordt heel fanatiek bij spelletjes. Iris is op level 830 van Fishdom, een hele prestatie vindt zij zelf. 

Polen is zich bewust van hun reputatie maar is overtuigd om hier verandering in te brengen. Wij zijn enthousiast en vol energie dus laat dat debat maar beginnen! 

“Als u zo door gaat wordt u met een gele kaart voor vijf minuten van de vergadering verwijderd!”

Door Sofia Mols (Polen)

Dag 1: De eerste vergadering

We zaten in een klaslokaal met de tafels in een cirkel. Elke debater had een naambordje van papier gevouwen en hun achternaam erop geschreven. 

Voor we overgingen op de formele sfeer legde de voorzitters uit hoe het normaalgesproken gaat: in elke commissie wordt een land vertegenwoordigd door één debater. Maar door de huidige omstandigheden zijn de landen meteen een commissie. In het geval van Polen is dit de commissie landbouw. 

Ik verbaasde me erover dat de debaters zulke nette kleding in hun kast hebben hangen. De jongens strak in pak, de meiden in een broekpak, blazer of jurk met hakken of nette schoenen, maar er waren toch ook sportschoenen te zien. De debaters hebben de dresscode serieus genomen, wat hun enthousiasme voor MEP laat zien. 

Op de eerste ochtend werden de IC’s benoemd, de problemen die nu spelen en opgelost moeten worden. Iedereen had goede punten en was voorbereid. Het was te merken dat de debaters grondig onderzoek hebben gedaan. De website van de EU werd een doolhof genoemd waar weinig informatie uit te halen valt. 

De vergadering werd geleid door twee voorzitters. Een zat voor de klas en de ander achter de computer om te notuleren. De notulist mocht niets zeggen, maar deed dit af en toe wel, want Word werkte niet mee en verstaan wat er gezegd werd was blijkbaar lastig. Nadat de debaters zo’n 50 IC’s hadden genoemd was er een korte pauze.  De voorzitters wisselde en de IC’s werden doorgenomen, samengevoegd, verduidelijkt, geschrapt en verbeterd. Dit werd gedaan door middel van stemmen, bordjes in de lucht. 

De discussie over het schrappen van een IC over biologisch vlees liep uit tot een heerlijk fanatiek debat met veel gelach. De voorzitter morste zijn water, verslikte zich en probeerde proestend op de formele sfeer over te gaan, wat na enige moeite lukte.  

Het ging een tijd goed, maar op een gegeven moment raakte enkele de draad een beetje kwijt. De IC’s en OC’s werden door elkaar gehaald, wat is nou het verschil tussen bijval en reactie? En over welk punt gaat het nou? Het frustratielevel was hoog.  Een debater stelde voor om naar de volgende fase te gaan, helaas had deze niet de macht hiervoor. Er was een stille pauze om daarover na te denken, toen er een docent met paaseitjes binnen kwam, chocola! 

Er werden veel IC’s samengevoegd zonder een fanatiek debat. 

Dag 2: Het saaiste onderdeel van de resolutie

De voorspeeches moesten verdeeld worden. Er waren twee mensen die dit wilde en één deed mee voor spek en bonen. Deze werden naar de gang gestuurd en de rest bedacht een ludieke stelling:

“Anale seks mag alleen nog maar toegestaan worden.”

De eerste kandidaat voor de speeches had een serieuze aanpak, respect. De bijbel werd er zelfs bijgehaald. De tweede kandidaat had eerst ook een goede aanpak, maar wist op een gegeven moment haar tekst niet meer. De derde stelde reclameposters langs de snelweg voor.  De kandidaten gingen weer naar de gang en de eerste werd gekozen. Met tromgeroffel op de tafel werd het aangekondigd. 

Ze gingen verder met het formuleren van de samenvoegingen. Een jongen in pak, gekozen voor de voorspeech, had al een boel geformuleerd. De overige werden verdeeld en de debaters gingen aan de slag. 

Na een pauze, iets langer dan gepland, gingen we eindelijk over op de formele sfeer. En het debat over de formuleringen ging van start. Elke zin werd tot in de kleinste details bekeken en verbeterd. De punten werden grotendeels unaniem wel of niet aangenomen zonder vurig debat. Dit deel van de resolutie opstellen vonden de meeste mensen best saai. 

Op het laatst werd er om een bron gevraagd, waarbij een stapel geprinte bronnen uit een tas kwamen, over een goede voorbereiding gesproken. Er ontstond een klein oorlogje tussen twee debaters over wie er nou gelijk had. De voorzitter, de notulist en ik eigenlijk ook, genoten hiervan en kregen bijna de slappe lach. Hierna volgden een discussie over de naam van ‘normaal’ gras. De vorige aanpassingen waren zo gemakkelijk dat elk punt waar meningsverschillen over waren leidde tot een debat. Vooral aan het eind.  De debaters hadden denk ik behoefte aan wat discussies en het maakte hen niet uit waarover. 

Na een pauze waarin een poging werd gedaan tot het maken van een groepsfoto, kwam de brainstorm over de OC’s. Op een gegeven moment begon iedereen een beetje in te kakken, dus deden we een paar energizers. Vervolgens werden de OC’s verduidelijkt en geschrapt. De notulist vouwde ondertussen een mooie kraanvogel. 

Dag 3: Een lang dagje

De debaters begonnen met een kleine cursus over het strikken van stropdassen. Toen zij verder gingen met het schrappen van OC’s had de meerderheid een mooie stropdas om. 

Er kwam een verwarring over de definitie van stadslandbouw en de discussie over intensieve landbouw kwam terug, de vorige dag waren ze daar niet uitgekomen. Beide partijen moesten hun bronnen verder onderzoeken en er kater op terug komen. 

 Er waren veel bronnen onderzocht en de debaters waren goed voorbereid. Meteen was iedereen serieus bezig, want het beloofde een lang en intensief dagje te worden. 

Na het schrappen, wat redelijk snel verliep, begon het samenvoegen. Er werd drie keer achter elkaar een voorstel gedaan om dezelfde OC’s samen te voegen en elke keer werd er eentje uitgehaald, de derde keer werd het wel unaniem aangenomen. 

Het was te merken dat de debaters toe waren aan een kleine pauze, de concentratie raakte een beetje op. Maar zelfs in de pauze hield de discussie over intensieve landbouw niet op.  Het verschil tussen groen en duurzaam is blijkbaar zo verwarrend dat de discussie drie keer werd gevoerd en ze kwamen er niet uit. Er werd besloten om er een voetnoot van te maken. Er werd veel samengevoegd en zelfs in de pauze werd er nog onderhandeld. 

Na de pauze deed een debater zich voor de gein voor als voorzitter. De formele sfeer werd behouden en de debater die nu voor de groep stond had een serieuze blik en genoot van zijn macht, zijn stem veranderde zelfs. Hij begon een beetje buiten zijn schoenen te lopen: “Als u zo door gaat wordt u met een gele kaart voor vijf minuten van de vergadering verwijderd!” Dit leidde tot de slappe lach van enkele debaters  en een discussie over in hoe verre het presidium nog democratisch is en of het toegestaan is om debaters te schorsen. Hoewel het op deze manier lastiger was voor de debaters om zich serieus te gedragen lukte het om formeel op de samenstellingen over te gaan. De debater, nu voorzitter, stemde wel mee. 

Deze groep is erg fanatiek, over elk klein ding wordt gedebatteerd of gediscussieerd, zelfs over thee.  Na de tweede poging tot het maken van een groepsfoto wisselde de debater en de voorzitter terug naar hun oorspronkelijke positie en zette de vergadering voort. 

Er was ook een terugkomend punt over recreatiecampings, die de schrap-rondes verrassend genoeg had doorstaan. Er werd een heel mooi punt gemaakt over het inlichten van kinderen waarbij de denkwijze van de vrije school in de strijd werd gegooid. 

Na het dansen van de Macarena was iedereen weer wakker en werden de laatste samenstellingen gevormd.  De groep ging verder met de formuleringen na een mooi en diep gesprek. Dit zorgde voor een fijne en oprecht geïnteresseerde groepsdynamiek.  Er werden groepjes gemaakt en de samenstellingen verdeeld. Deze formuleringen waren zo goed dat er weinig over gedebatteerd hoefde te worden. 

Na de pizza-pauze gingen we weer verder. Het was al zes uur dus er moest een beetje vaart achter worden gezet. Dit was soms moeilijk omdat er zo veel te bespreken was, wat totaal niet met het onderwerp van de commissie te maken had. 

De sfeer werd minder formeel, er zat iemand op de stoelleuning en een ander lag bijna te slapen. Maar het tempo ging omhoog. Na een tijd waren we dan eindelijk klaar met de resolutie.

Commissievergaderingen Burgerlijke Vrijheden, Binnenlandse Zaken en Justitie

Door Isa Hagebeuk (Denemarken)

Op dinsdag 16 maart en woensdag 17 maart gingen wij van start met onze commissievergaderingen en we hadden er heel veel zin in! Er zijn in deze twee dagen heel veel dingen gebeurd. Zo zijn er IC’s en OC’s bedacht, er zijn organen opgericht, is er een pitch verdeeld en we hebben heel veel geformuleerd. 

Dag 1

Op dinsdag 16 maart begonnen we met een korte uitleg. We kregen het programma te horen en begonnen gelijk met het brainstormen over IC’s rondom onze stelling: het goede voorbeeld geven is niet genoeg. De EU moet actiever optreden tegen discriminatie op het gebied van werk, onderwijs, huisvesting en zorg, zelfs als dat  soms tegen belangen van lidstaten en hun inwoners ingaat. Er zijn tijdens deze brainstorm door onze zes meppers bijna 50 IC’s bedacht! Natuurlijk moesten deze IC’s samengevoegd worden, en sommigen moesten worden geschrapt. Dit heeft iets langer gekost dan de 55 minuten die we hiervoor hadden gepland… We zijn hier namelijk bijna tweeënhalf uur mee bezig geweest! Er zijn hevige discussies geweest, maar uiteindelijk is iedereen het met elkaar eens geworden, en is alles goed gekomen. 

Na een korte pauze werd door onze voorzitters, Florens Blom en Matthias Nagel, een korte les gegeven over wat de EU nou is, en wat de EU precies doet en mag doen. Daarna zijn we verder gegaan met het formuleren van onze IC’s in groepen. Hier hadden we niet heel veel tijd meer voor, dus hebben onze meppers allemaal 2 van de 12 IC’s gekregen die ze thuis moesten formuleren

Dag 2

We zijn woensdag 17 maart begonnen met het bespreken van de formuleringen van de IC’s die bedacht en samengevoegd zijn. Hierna hebben we gebrainstormd over verschillende OC’s die er waren. Er zijn wel 37 OC’s bedacht! Hierna zijn we begonnen met het schrappen en samenvoegen van de OC’s die er waren. Ook dit duurde iets langer dan gepland door flinke discussies, maar het is gelukkig allemaal gelukt! 

Na een maar al te gezellige pauze hebben we een soort spelletje gedaan om de pitch te verdelen. Iedereen kreeg dezelfde stelling die ze gauw in een minuutje moeten verdedigen. De stelling luidde: Iedere Nederlander moet vanaf nu een werkend ruimteschip in zijn achtertuin hebben staan. Er kwamen erg veel originele argumenten naar voren, en er werd veel humor toegepast. De beste speecher werd uitgekozen en mag de pitch houden. Dit is Anouk Pouwels geworden. Met z’n allen hebben we haar geholpen met het schrijven van haar pitch. Natuurlijk hadden voorzitters Florens en Matthias deze stelling bedacht, dus hadden de MEP’ers het idee om voor hen ook een stelling te verzinnen, die zij moesten verdedigen. Deze luidde: Iedere Nederlander boven de 1,75 meter moet verplicht de rest van zijn lichaamslengte eraf laten halen. Na aandachtig geluisterd te hebben naar beide speeches, is door de meppers besloten dat Matthias de beste speech gaf. Zijn speech was het meest gestructureerd en hij gebruikte overtuigende lichaamstaal.

 Tijdens de formulering van onze OC’s werden ook grappige namen voor onze organen bedacht. Zo zijn de organen P.O.P.O. en S.N.I.T.C.H. bijvoorbeeld ontstaan. Aan het einde van de dag hebben we nog wat foto’s genomen op het voetbalveld van de vereniging waar wij onze commissievergaderingen mochten houden. 

Dit zijn een aantal dingen die op onze commissievergaderingen zijn gebeurd en besproken. We hebben een sterke resolutie en zijn er klaar voor!

Meet de delegatie Hongarije!

Door Nina Moukimou (Hongarije)

De sfeer van de delegatie was fantastisch. De delegatie had zelf zó veel zin in het MEP dat ze van hun eigen geld een vlag hebben gekocht die hun delegatie representeert. Dit is een van de vele aspecten waaraan je kan zien dat de delegatie Hongarije zo trots is op hun land en alles over heeft voor het MEP. En voor Europa… Ook al kost dat hun privé vermogen.

Dit enthousiasme hebben zij heel goed voortgezet tijdens het MEP, want de delegatie moedigde elkaar echt aan, betrokken hun teamleden bij elkaar en vochten voor elkaar en met elkaar in de strijd naar een beter Europa. De saamhorigheid was dan ook sterk te voelen bij de delegatie Hongarije en bloeide in alle glorie. 

Tijdens de pauzes heerste er een fijne en ontspannende sfeer in de ruimte. Het voelde als een fijne verlichting na een zwaar en hevig debat wat veel inzet en aandacht vergde van het gedreven team. Nu kon er namelijk weer even gelachen worden, hoefde men elkaar niet aan te spreken met de formele titel en konden ze weer even gewoon zichzelf zijn. 

En in die verlichting en opluchting nam het gevoel van verbondenheid alsmaar toe en toe. Want wat we toen allemaal begonnen te realiseren (tijdens het gesprek wat zo natuurlijk en organisch, maar tegelijkertijd kom zo vertrouwd en ongerept aanvoelde) is dat we allemaal één zijn in dit mooie thuis wat wij Europa mogen noemen…

Gezelligheid bij Vervoer & Toerisme

Door Nina Moukimou (Hongarije)

De commissie Vervoer & Toerisme was volop bezig met het discussiëren van de relevantie van de IC‘s. We gingen de tafel rond, met de klok mee zodat iedereen evenveel aan het woord was. Omstebeurt gaven de commissieleden dus input over welke problemen aan de hand kunnen zijn in Europa. Punten die onder andere genoemd werden, is dat het Oostblok door negatieve vooroordelen te weinig toerisme heeft, dat vliegen met het vliegtuig te aantrekkelijk is en dat treinen te weinig gebruikt worden, omdat dat te duur is in de EU. Hier zijn ze niet lang mee bezig, want na een half uurtje of twee waren ze er al klaar mee.

Daarna was het aan de commissieleden om IC’S te schrappen of samen te voegen. Wanneer IC’s irrelevant leken of vooral een probleem waren voor Hongarije zelf, werden de IC’s geschrapt en wanneer IC’s te veel op elkaar leken, werden ze samengevoegd. Vaak was het kort formuleren van de samengevoegde IC’s wel een uitdaging, omdat het al snel een langdradige opsomming van woorden was, maar uiteindelijk zijn ze eruit gekomen. En ondanks het gelach en het hoge aantal pauzes tussendoor, ging dit dankzij de sterke meedenken, vrij rap.

De avond voor de volgende dag zou beginnen (waarin OC’s besproken zouden worden), waren de commissieleden volop bezig met het brainstormen van OC’s. De commissieleden hebben zich goed voorbereid op deze dag en hier extra hun best voor gedaan uit passie voor het vak en natuurlijk de overvloed aan gezelligheid van de dag tevoren. Dit was ook goed te merken tijdens de commissievergaderingen zelf, want de commissieleden kwamen met hele verhalen die inhoudelijk erg goed te onderbouwen waren en maakte hierdoor dus goed gebruik van de tijd die ze hadden tijdens het debat.

Verder verliep de dag ook vrij soepeltjes, net als de dag ervoor. De gezelligheid was weer op en top, maar de commissieleden  ook weer zich te concentreren en te letten op precisie wanneer het erop aankwam. Vooral bij het formuleren van OC’S. Hun strategie was het gebruiken van synoniemen.net voor zoveel mogelijk scherpe en extravagante woorden, die elk een extra dimensie zouden geven aan wat er al gezegd was of gezegd zou kunnen worden.

Dit zag er dan ook erg professioneel uit en het populairste woord wat gebruikt werd tijdens het brainstormen van IC’s en OC’s was dan wel het woord SARS-CoV2, wat een synoniem is voor COVID-19: een begrip wat in de volksmond Corona heet.

Wat vooral opviel aan de sfeer van de commissie Vervoer & Toerisme is dat ze het zowel gezellig konden hebben en veel konden lachen samen, als geconcentreerd en gedreven konden werken in dit collaboratieve teamverband. Je kon echt merken dat de commissieleden begrip toonde voor elkaar en hun inbreng, maar dat zij deze ideeën soms ook zouden kunnen uitdagen. Door scherpe en directe vragen te stellen aan de betreffende persoon via de voorzitter.

Deze mengelmoes van knusse informaliteit en doorzettende formaliteit bracht de sfeer goed in balans. Je kon echt voelen dat de commissieleden het beste met elkaar voor hadden, omdat zij het ook zo goed konden vinden buiten de commissievergaderingen om, tijdens de pauzes. Wat de inhoud van de commissievergaderingen inhoudelijk meer diepgang gaf, aangezien ze hierdoor meer durfde te vragen en uit durfde te komen voor hun meningen, wat een prachtig fenomeen is.

Meet de delegatie Tsjechië!

Van links naar rechts: Fabrice, Sophie, Milou, Elise, Jonas, Boris, Robin, Noor, Franka

Door Noor Bisschop (Tsjechië)

Dit is de delegatie Tsjechië van het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Een enorm leuke, gezellige, maar ook eigenwijze en slimme groep. 

Met behulp van een mini-interview stelt iedereen zich even voor:

Parlementariërs:

Milou Edwards

 • Bijnaam: Mailo
 • Leeftijd: 15
 • Sterrenbeeld: Leeuw
 • Het leukste aan MEP: Samenwerken met anderen en de sfeer
 • Wat is je meest bijzondere talent? Ik heb niet persé een bijzonder talent, maar ik kan goed initiatief nemen.
 • Gek feitje over jezelf: Als ik mijn duim beweeg knakt hij.

Franka Kramers:

 • Bijnaam: Franklin
 • Leeftijd: 15
 • Sterrenbeeld: Tweeling
 • Het leukste aan MEP vind ik dat je echt de diepte in gaat; eerst de problemen vaststellen en daarna zelf oplossingen mogen verzinnen (en allemaal nieuwe organen daarvoor oprichten).
 • Ik heb niet echt een talent, maar ik kan een voetbal 500 keer hooghouden.
 • Gek feitje over jezelf? De middelvinger van mijn rechterhand is korter dan de wijsvinger van mijn rechterhand.

Jonas van Gestel:

 • Bijnaam: Ik heb niet echt een bijnaam
 • Leeftijd: 16 
 • Sterrenbeeld: Boogschutter
 • Het leukste aan MEP: De kennis die je hierbij opdoet.
 • Wat is je meest bijzondere talent? Allemaal nutteloze feitjes uit mijn hoofd kennen.
 • Gek feitje over jezelf: Vroeger had ik een spraakgebrek en kon ik bepaalde letters niet uitspreken…

Robin Goessens:

 • Bijnaam: Joop
 • Leeftijd: 15 
 • Sterrenbeeld: Ram
 • Het leukste aan MEP: De interessante discussies.
 • Wat is je meest bijzondere talent? Heel snel woorden achterstevoren zeggen.
 • Gek feitje over jezelf: Ik ben geboren op Pasen.

Fabrice Hoytink:

 • Bijnaam: Ies
 • Leeftijd: 16
 • Sterrenbeeld: Steenbok
 • Het leukste aan MEP: Het discussiëren en overleggen over bepaalde onderwerpen.
 • Wat is je meest bijzondere talent? Ik ben vrij goed in talen spreken, niet heel bijzonder, maar alsnog wel fijn voor Frans en Duits.
 • Gek feitje over jezelf: Ik heb 3 jaar in Londen en 5 jaar in Amsterdam gewoond.

Sophie Evers:

 • Bijnaam: Soof
 • Leeftijd: 15
 • Sterrenbeeld: Boogschutter
 • Het leukste aan MEP: Met z’n allen oplossingen zoeken voor dingen en natuurlijk de gezelligheid.
 • Wat is je meest bijzondere talent? Als mijn wekker gaat ben ik binnen 3 minuten uit bed.
 • Gek feitje over jezelf: Ik kan mijn arm en hand 360 graden draaien.

Journalist:

Noor Bisschop:

 • Bijnaam: Neur
 • Leeftijd: 16
 • Sterrenbeeld: Vissen
 • Het leukste aan MEP vind ik dat ik als journalist heel erg de kat uit de boom kan kijken en de leuke momenten eruit kan vissen.
 • Mijn meest bijzondere talent is dat snel liedjes uit mijn hoofd ken.
 • Een gek feitje over mezelf is dat ik soms 5 boeken in een maand (tegelijkertijd) lees, maar dan vervolgens een aantal maanden geen een boek lees. 

Voorzitters:

Nouschka Bosman

 • Bijnaam: Nousch
 • Leeftijd: 16
 • Sterrenbeeld: Leeuw
 • Het leukste aan MEP: De gezelligheid en het feit dat je samen werkt aan een resolutie waar je trots op kan zijn!
 • Wat is je meest bijzondere talent? Uitstellen…
 • Gek feitje over jezelf: Ik woon 3 minuten van school, maar kom altijd te laat…

Elise Mijderwijk:

 • Bijnaam: Heb ik jammer genoeg niet, iemand ideeën?
 • Leeftijd: 17
 • Sterrenbeeld: Waterman
 • Het leukste aan MEP: Speechen tijdens plenair voor een volle zaal was heel gaaf!
 • Wat is je meest bijzondere talent? The Big Bang-theory uit ken ik uit mijn hoofd.
 • Gek feitje over jezelf: Ik ben gek op honden, maar heb er zelf geen.

Boris Vidra:

 • Bijnaam: Bor
 • Leeftijd: 16
 • Sterrenbeeld: Weegschaal
 • Het leukste aan MEP: Als deelnemer vond ik het voeren van discussies op inhoud en het overtuigen van andere met jouw standpunt en zo samen ergens uit te komen erg leuk. Als voorzitter vind ik het erg leuk om structuur aan te brengen in de chaos en zo iedereen de kans te geven wat toe te kunnen voegen 
 • Wat is je meest bijzondere talent? Misschien dat ik heel lang mijn adem in kan houden
 • Gek feitje over jezelf: Misschien niet heel gek, maar mijn muziekstijl gaat echt alle kanten op af en toe weet ik het zelf ook niet meer.

“Handjes in de lucht, alstublieft” – De commissievergaderingen op het USG

Door Noor Bisschop (Tsjechië)

Zoals iedereen wel weet is dit jaar alles anders en zo waren dus ook de commissievergadering op het USG (Utrechts Stedelijk Gymnasium), drie van de vier dagen vonden namelijk online plaats. Daarbij kwamen veel dingen kijken, natuurlijk waren er de netwerkproblemen, maar ook het stemmen via de handjesfunctie in teams was nieuw voor ons, maar wel enorm handig. Deze functie gaf daarom ook leuke uitspraken zoals “iedereen handjes in de lucht” en “meneer, uw handje doet raar”. En uiteraard hebben we hier en daar een staart van een huisdier voor het beeldscherm zien verschijnen. 

We begonnen de eerste dag met het bespreken wat we de komende dagen zouden gaan doen en daarna gingen we door met het brainstormen over de IC’s. Dit ging formeel en in het begin was dat een beetje wennen, ook doordat alles online was, maar iedereen pakte dat al weer snel op, ook al ging het af en toe mis met meneer en mevrouw en was iemand af en toe een achternaam vergeten. Tijdens de brainstorm viel het mij op dat het vaak over vluchtelingen en problemen in communicatie tussen landen ging. Uiteindelijk waren er een heleboel IC’s bedacht, maar vervolgens werd de helft weer geschrapt of samengevoegd. De dag was alweer veel te snel klaar, maar gelukkig waren er nog een paar dagen.

Op dag twee gingen we verder met het vormen van de IC’s en begonnen we ook met de formulering, maar dat bleek toch nog best lastig te zijn. 

Tegelijkertijd met het bedenken en formuleren werd er mee getypt in een document dat met iedereen was gedeeld. Hierin werd met kleurtjes bij gehouden welke IC’s werden samengevoegd of geschrapt. De kleurtjes waarmee dus gehighlight werd, maakten het document erg vrolijk. Maar op een gegeven moment kwam er wel ophef over of deze kleur nou fuchsia of lila was (persoonlijk vind ik het meer een magenta kleur). Ook dit was weer een geslaagde dag voor ons. 

De derde dag gingen we verder met onder andere het stemmen over de OC’s. Wat ons opviel was hoe vaak er unaniem gestemd werd. Ook konden we elkaar goed de standpunten voorleggen en daarom overhalen en overtuigen om juist voor of tegen te stemmen. Er werd dus goed samengewerkt en dat bracht weer mooie resultaten op. 

De laatste dag was speciaal, want deze werd gehouden op school en dus niet online, zodat we toch nog de MEP-ervaring iets meer mee konden maken. Deze dag was vooral bedoeld om de puntjes op de i te zetten, maar het was daarnaast ook enorm gezellig. 

We begonnen de dag goed met het checken van de formulering van de IC’s en OC’s en al gelijk was er genoeg om even naar te kijken. “Kunnen we dat (de spelling van een bepaald woord anders niet aan mevrouw Draaisma (docent Nederlands) vragen?’” Maar dat was uiteindelijk niet nodig want “de Tweede Kamer schrijft het ook zo, dus het zal wel goed zijn”. Toch was het wel belangrijk dat we de andere zinnen ook zouden checken want “het zou wel heel onprofessioneel zijn als we een resolutie met allemaal spelfouten inleveren” en daarnaast “lijkt het wel poëzie, als je er lang genoeg naar kijkt, ga je er allemaal dingen in zien”. Gelukkig hadden we een formulerings-koningin tussen ons, want Sophie wist alle foutjes eruit te halen en de anderen waren het vaak met haar eens (“Dat is inderdaad wel wat MEP-periger.”). Bij het checken van de formulering kwamen er ook inhoudelijke vragen en hierover werd dan ook informeel over gediscussieerd. “Informele sfeer G”, “Dat is westers, dan gaat Hongarije natuurlijk weer klagen” en “Dt is hoe het gaat; Robin heeft geen mening en ik heb altijd gelijk”.

Maar na een korte pauze was het tijd om door te gaan, maar deze keer in de formele sfeer (“Laten we het centraal houden, in plaats van onderlinge discussies voeren.”). Daarbij werden ook al snel weer namen door elkaar gehaald. Ondertussen was er al veel tijd voorbijgegaan en moesten we richting de afronding gaan. Toen gingen de discussies en besprekingen erg vlot, maar de inhoudelijke opmerkingen waren nog niet gestopt: “Een nieuw team? Wat voor een team? Een hockeyteam?”. Helaas ging het niet vlot genoeg en moesten er in de laatste paar minuten nog wat belangrijke beslissingen worden gemaakt. Maar uiteindelijk was ook dit weer een zeer geslaagde dag. 

Al met al was het enorm leuk en ook erg gezellig. Naast de formele serieuze momenten kon er ook met elkaar worden lachen, ondanks dat drie van de vier dagen online plaats vonden. Het was een interessante ervaring en iedereen was er ook erg enthousiast en positief over. Kortom dus een enorm leuke ervaring! 

MEP op afstand, hoe werkt dat eigenlijk?

Dat de wereld op zijn kop staat is u ongetwijfeld niet ontgaan. Ongeveer een jaar geleden belandden we in een wereld van maatregelen, mondkapjes en gedwongen afstand tot de medemens. Dat wij meer dan een jaar geleden gewoon met zijn allen in het provinciehuis van Utrecht zaten voor de provinciale MEP-conferentie lijkt nu dan ook ondenkbaar. Dat is dit jaar ook deels het geval, aangezien we helaas niet kunnen verzamelen op het provinciehuis voor de drie leukste dagen van het jaar. Toch hebben Michiel Busz en Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen, de provinciaal coördinatoren van Utrecht, een oplossing bedacht om het provinciale MEP van 2021 tóch door te laten gaan! Maar, hoe werkt dat eigenlijk, MEP op afstand?

De provinciale MEP-conferentie van 2021 is verspreid over een aantal maanden. In deze maanden hebben de delegaties/commissies een aantal deadlines voor wanneer zij iets moeten inleveren:

 • 1 februari: De delegaties hebben een video van de landenspeeches ingeleverd.
 • 17 maart: De commissies hebben de voorlopige resolutie opgestuurd.
 • 1 april*: De commissies hebben feedback gegeven op de andere resoluties.
 • 1 mei*: De commissies hebben de feedback van de andere commissies verwerkt en hebben de definitieve resolutie opgestuurd.
 • Mei of juni*: Er is een plenaire vergadering in het provinciehuis.

* Deze data zijn voorlopig en kunnen nog gewijzigd worden

Zoals u kunt zien, moest elke land vóór 1 februari een video van de landenspeech opsturen. Die video’s kunt u bekijken via deze link: https://meputrecht.org/2021/02/09/landenspeeches/. De knikkende knieën in de statenzaal hebben plaats gemaakt voor video’s waarin de parlementariërs hun land op konden hemelen. Soms met een delegatie op de achtergrond, soms voor een wereldkaart en soms ook helemaal alleen in de slaapkamer. Toch is het deze gedelegeerden wel gelukt om via de camera het MEP-gevoel over te brengen.

Waar het ultieme MEP-gevoel ook te beleven is, is natuurlijk in de commissievergaderingen, die essentieel zijn voor het opstellen van een resolutie. In deze resolutie probeert een commissie om een oplossing te vinden op een actueel Europees vraagstuk, zoals bijvoorbeeld de handelsrelatie met China of de coronacrisis. Wat dit jaar anders is dan tijdens een normale MEP-conferentie, is dat een delegatie (oftewel een land) tegelijkertijd ook een commissie is. Waar een commissie normaal gesproken is opgebouwd uit gedelegeerden van verschillende landen, is er nu maar één land vertegenwoordigd in de vergadering. Dit betekent alleen niet dat de commissie een resolutie op kan stellen waar alleen het eigen land beter van wordt, omdat de resolutie namelijk nog wel aangenomen moet worden in het plenaire debat, dat later dit jaar plaats zal vinden. De commissie is dus gedwongen om ook aan de belangen van andere landen te denken.

Toch betekent dit niet direct dat die andere landen zich ook goed vertegenwoordigd voelen in de resolutie die op 17 maart is ingeleverd. Daarom is er een mogelijkheid gecreëerd om feedback te geven op de resoluties van andere commissies. Als alle resoluties zijn ingeleverd, worden ze doorgestuurd naar de delegaties, die deze resoluties vervolgens nauwkeurig bestuderen. Als zij iets willen aanpassen, dan geven ze dit door aan de commissie. In de maand daarna kan de commissie deze feedback verwerken en wordt er een definitieve resolutie opgesteld.

De laatste fase van provinciaal MEP 2021 lijkt (hopelijk) wel op de normale conferenties. Deze resoluties worden namelijk behandeld in een plenair debat dat plaats zal vinden in het provinciehuis van Utrecht. Hier worden speeches voor en tegen de resolutie gegeven, zullen amendementen worden ingediend en zal er uiteindelijk gestemd worden of de resolutie wel of niet wordt aangenomen. Want zelfs op afstand, wil iedereen natuurlijk dat hun oplossing wordt aangenomen.

De taak voor de journalisten is om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen tijdens en rondom MEP. Ze laten u kennismaken met de delegaties, doen verslag van de commissievergaderingen en zullen uiteindelijk samen met de hoofdredacteuren een krantje maken, die na de plenaire vergadering zal worden uitgedeeld. Want zelfs met MEP op afstand, zal het een onvergetelijke ervaring worden voor alle deelnemers, begeleiders en voorzitters. Of zoals vaak gezegd wordt: “Once you go MEP, you never go back!” Zelfs als het op afstand is.

Meet de delegatie Griekenland!

Door Cathelijne Louwerse (Griekenland)

Welkom bij de delegatie Griekenland! Het is een gezellige groep met veel humor. Wanneer ik na een korte pauze het lokaal weer binnenkom, zijn ze net midden in een debat. Waar debatten bij mini MEP er vaak heftig aan toe gingen, bestaat een debat in deze groep vooral uit gelach en door elkaar heen praten. Ook heeft deze groep al veel inside jokes, zoals dat meneer de Boer “marshmallow” wordt genoemd. Hij heeft zelfs een extra naambordje op zijn tafel met “marshmallow” erop. Toch zijn ze ook vaak heel serieus en geconcentreerd aan het werk. Benieuwd wie er nou in deze groep zitten? Ik heb iedereen gevraagd om zichzelf voor te stellen!

“Ik ben Sybren de Boer, en ik ben 16. Een gek feitje over mezelf is dat ik roei. De pauzes zijn toch wel het leukste van MEP en het leukste aan Griekenland zijn is dat je kunt haten op vluchtelingen.”
“Hoi, ik ben Tuula Heyden en ik ben 15 jaar. Een gek feitje over mezelf is dat ik altijd twee verschillende sokken draag. Het leukste aan MEP vind ik sowieso onze delegatie en het discussiëren. Het leukste aan Griekenland zijn vind ik dat het gewoon een leuk land is met een mooie taal.”
“Ik ben Onya Lau en ik ben ook 15 jaar. Een gek feitje over mezelf? Uhm. Ik besteed meer tijd aan synchroonzwemmen dan aan huiswerk hahaha. Het leukste aan MEP is voor mij het debatteren en ik vind het leuk dat we Griekenland zijn, omdat Griekenland heel rechts is en ik het leuk vind om een keer deze rechtse mening uit te oefenen.”
“Ik ben Joost Liebeton en hoe oud denk je dat ik ben?” “Uhm, bijna 16” gokte ik. “Ja ik ben net 16 geworden. Een gek feitje over mezelf is dat ik altijd te laat kom…” Ook nu tijdens MEP is Joost al een keer te laat geweest. “Het leukste aan MEP vind ik eigenlijk gewoon dat we in deze lockdown toch bij elkaar mogen komen, en het leukste aan Griekenland vind ik de rijke geschiedenis.”
“Hey! Mijn naam is Hannah van Dooren en ik ben 15 jaar oud.” Hannah wist toen ik haar om een gek feitje vroeg nog niks, maar later wist ze er wel eentje: “Ik maak altijd dingen in hele kleine stukjes.” Hannah vind het leukste aan MEP de gezelligheid, en het leukste aan Griekenland zijn? “Ze willen alleen maar geld.”
“Hoi ik ben Loïs van Niejenhuis en ik ben ook 16 jaar. Een gek feitje over mezelf is dat ik geen topo kan, zelfs niet van Nederland. Het leukste aan MEP vond ik de pizza’s, maar omdat dit een slecht antwoord is, zeg ik de gezelligheid. Het leukste aan dat wij Griekenland zijn, vind ik wel dat dat combinatie van onze commissie en ons land heel handig is.”

Deze groep is natuurlijk Griekenland, maar hoe goed kennen ze hun land eigenlijk? Ik heb hen de Griekenland quiz laten doen, en we hebben twee winnaars, namelijk Joost en Tuula! Zij hadden allebei 10 vragen goed, wat knap is omdat de vragen best moeilijk waren. Ze zijn hierbij echte Griekenland Kenners. Wil jij weten of jij hun record kan verbreken? Doe dan ook de quiz, die je hieronder kan vinden. Elke vraag is een punt. Succes!

De Griekenlandquiz:

Eén van de landen van MEP 2021 is Griekenland. Ik heb de delegatieleden van Griekenland gevraagd wat zij eigenlijk van hun land weten. Hun kennis was wisselend. Maar wat weet jij eigenlijk van Griekenland? Test het met de Griekenland quiz!

 1. Griekenland staat in de geschiedenisboeken onder andere omdat Griekenland een bijzonder bestuur had vroeger (rond de tijd van Aristoteles). Hoe was het bestuur van Griekenland vroeger?
 2. Noem 2 buurlanden van Griekenland
 3. Hoe heet de hoogste berg van Griekenland?
 4. Heeft Griekenland meer of minder inwoners dan Nederland?
 5. Noem 3 Griekse steden
 6. Aan welke kant stond Griekenland tijdens de tweede wereldoorlog? Stonden ze aan de kant van de centralen, de geallieerden of waren ze neutraal?
 7. Hoe is het bestuur van Griekenland momenteel? Is het een monarchie, aristocratie of republiek?
 8. Welk betaalmiddel (geld; denk aan euro, gulden, frank, etc.) heeft Griekenland momenteel?
 9. Wat voor een klimaat heeft Griekenland?
 10. Welke god is Grieks?
 • Zeus of jupiter?
 • Mars of ares?
 • Neptunus of poseidon?
 1. Kan je ook nog noemen wat de functie van deze goden was?

De antwoorden kan je hier zien:

 1. Griekenland had een democratisch bestuur, wat bestond uit polissen (ook wel stadstaten).
 2. Buurlanden van Griekenland zijn Albanië, Turkije, Bulgarije en Noord-Macedonië. Als je de Balkan had is dit niet goed; dit is een gebied in plaats van een land. 
 3. De Olympus (ja deze bestaat echt!). Deze is 2917 meter hoog. 
 4. Griekenland heeft minder inwoners dan Nederland.
 5. Hier zijn natuurlijk veel antwoorden goed. Grote steden in Griekenland zijn: Athene, Patras, Delphi, etc. 
 6. Aan de kant van de geallieerden.
 7. Tegenwoordig is het een republiek.
 8. De euro
 9. Griekenland heeft een middellandse zeeklimaat, ook wel een mediterraan klimaat.
 10. Zeus, Ares en Poseidon
 11. Zeus is de oppergod en de god van de bliksem, Ares is de oorlogsgod en Poseidon is de god van de zee en de aardbevingen.

“Geen commentaar!”

Door Cathelijne Louwerse (Griekenland)

Het is alweer dag twee van de commissievergaderingen. Vandaag staat in het teken van OC’s bedenken, samenvoegen, schrappen en formuleren. De dag begint rommelig; er valt een beker koffie op de grond (de docent moet die vervolgens opruimen), en er wordt heel veel door elkaar geroepen; zelfs voorzitter Jonne roept geïrriteerd: “Stop met commentaar geven! Nee geen commentaar, hou je mond!” Ook wordt opeens het Wilhelmus gezongen en wordt er voorgesteld om André Rieu uit te nodigen voor de integratie van vluchtelingen. Al met al dus een vermakelijke ochtend, met ook serieuze gesprekken en debatten over vluchtelingen en benamingen van woorden, 55 OC’s en tussendoor lekkere smartie-koekjes (“Zitten er nou smarties in? Dit is echt mijn droom!”) en heel veel koffie.

Na onze pauze was het tijd om te gaan samenvoegen, schrappen en formuleren. Opmerkelijk was dat de laatste twee OC’s gelijk geschrapt werden; 54 ging over het uitnodigen van volkszangers in vluchtelingenkampen voor integratie en 55 was elke ochtend verplicht het volkslied zingen in de kampen. Blijkbaar vond de groep dit toch wat extreem. Sowieso merk ik dat de groep wat verdeeld is over de OC’s, wanneer ik hen erover vraag is niemand helemaal tevreden. 

Er wordt weer volop gediscussieerd en er worden scherpe opmerkingen gemaakt, zoals: “Vluchtelingen zijn illegaal tot ze legaal zijn.” Het samenvoegen en schrappen gaat vrij vlot, ook omdat we niet veel tijd meer hebben. Hierdoor duren de discussies helaas minder lang. 

Soms zijn er wel dingen onduidelijk; midden in een gesprek weet opeens niemand meer over welke OC we het nou hebben . Ook praten ze soms langs elkaar heen. Iedereen geeft dezelfde argumenten maar ze luisteren niet naar elkaars standpunten. Gelukkig benoemt Loïs dit even. Ze legt uit wat er aan de hand is en iedereen snapt het weer. 

Na lang werken zijn de OC’s klaar, en de commissiepitch wordt aan Joost toegewezen. Het is laat, acht uur, wanneer iedereen weer naar huis gaat. Zodra iedereen thuis is wordt er nog druk geappt en gaat iedereen aan de slag en onze voorzitters zijn nog tot twee uur ’s nachts bezig. Een lange, maar leuke dag!